Oferta

Opracowanie dokumentów kosztorysowych:

  • kosztorysy inwestorskie
  • kosztorysy ofertowe
  • kosztorysy powykonawcze
  • kosztorysy zamienne
  • przedmiary robót
  • obmiary robót
  • aktualizacje kosztorysów

Weryfikacja i ocena dokumentów kosztorysowych:

  • kosztorysów
  • przedmiarów robót

Opracowanie STWiOR

Przygotowanie ofert przetargowych

Inne usługi związane z kosztorysowaniem