Cennik

Poniższy cennik usług zawiera ceny orientacyjne.
Cennik usług nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Art. 66, § 1 Kodeksu Cywilnego.
Jest jedynie zaproszeniem do zawarcia umowy zgodnie z Art. 71 Kodeksu Cywilnego.
Wynagrodzenie za usługę jest ustalane każdorazowo na etapie negocjacji.
Do cen należy doliczyć 23 % VAT

Wykonanie kosztorysu (cena netto za 1 pozycję kosztorysową):

– inwestorskiego z przedmiarem według dokumentacji projektowej – 6 zł

– ofertowego z przedmiarem według dokumentacji projektowej – 5 zł

– powykonawczego z obmiarem z natury w budowie -12 zł

– powykonawczego z obmiarem otrzymanym od Zlecającego – 3 zł

Aktualizacja kosztorysów:

– w postaci papierowej – 150 zł

– w postaci elektronicznej – 100 zł

Wykonanie przedmiaru robót (cena netto za 1 pozycję):

– inwestorskiego z przedmiarem według dokumentacji projektowej – 5 zł

– ofertowego z przedmiarem według dokumentacji projektowej – 4 zł

Wykonanie obmiaru robót (cena netto za 1 pozycję):

– według dokumentacji powykonawczej i pomiarami z natury w budowie – 7 zł

– według dokumentacji powykonawczej i pomiarami otrzymanymi od Zlecającego – 5 zł

Opracowanie  SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT dla wszystkich branż według dokumentacji projektowej – od 300 do 2000 zł

Przygotowanie ofert przetargowych  – 2% wartości inwestycji